HET LESROOSTER + MOGELIJKE WIJZIGINGEN STAAN IN JE AGENDA VAN MAGISTER !
KIJK ELKE MORGEN OM HALF 8 OF JE HET 1e en/of 2e LESUUR VRIJ BENT ! 
 Wij wensen al onze leerlingen een fijne vakantie!
Dinsdag 22 augustus start het nieuwe schooljaar. Voor meer info klas 2 klik hier, voor meer info klas 3 klik hier.

 

Inloggen Magister: klik hier 

Inloggen Intranet (docenten): klik hier