WIJZIGINGEN LESROOSTER (ZIE MAGISTER):

… donderdag 25 augustus: Klas 4B en 4F: 1e lesuur vrij / Klas 4C: 2e lesuur vrij!

Het rooster in magister werkt weer naar behoren. Dagelijkse roosterwijzigingen worden hierin vermeld!

 Inloggen Magister: klik hier