Open Huis College St. Paul!
 
Zaterdag 16 januari van 11.00 uur tot 14.00 uur 
Maandag 8 februari van 19.00 uur tot 21.00 uur

WIJZIGINGEN LESROOSTER (ZIE MAGISTER) – maandag 30 november: Klas 3D – 1e uur thuis