HET LESROOSTER + MOGELIJKE WIJZIGINGEN STAAN IN JE AGENDA VAN MAGISTER !
KIJK ELKE MORGEN OM HALF 8 OF JE HET 1e en/of 2e LESUUR VRIJ BENT ! 
 
Inloggen Magister: klik hier 

Inloggen Intranet (docenten): klik hier