WIJZIGINGEN LESROOSTER (ZIE MAGISTER):

 Inloggen Magister: klik hier

Wij wensen iedereen een fijne vakantie!

Maandag 22 augustus is er een organisatiedag, de leerlingen zijn dan vrij.

Dinsdag 23 augustus worden de leerlingen van klas 1 van 12.30 uur tot 14.00 uur op school verwacht. De leerlingen van klas 2, 3 en 4 worden van 12.45 uur tot 14.15 uur verwacht. Dit om informatie, weektaken en het rooster op te halen.