Maandag 6 maart starten we met een nieuw rooster!
HET LESROOSTER + MOGELIJKE WIJZIGINGEN STAAN IN JE AGENDA VAN MAGISTER !

KIJK ELKE MORGEN OM HALF 8 OF JE HET 1e en/of 2e LESUUR VRIJ BENT ! 

Inloggen Magister: klik hier 

Inloggen Intranet (docenten): klik hier

 OPEN AVOND: Maandag 3 april van 19:00 uur tot 21:00 uur