Zij-instroom voor schooljaar 2019-2020

Aanmeldingen met een compleet dossier nemen wij graag in behandeling vóór 1 juli 2019. Komt de aanmelding na 1 juli dan is starten aan het begin van het schooljaar niet meer mogelijk.

Na de zomervakantie kan er vanaf donderdag 29 augustus contact met school worden opgenomen over mogelijkheden voor zij-instroom.

Voor nieuwe aanmeldingen kunt u contact opnemen met mevrouw M. Kooi, coördinator zij-instroom, zij is te bereiken via het algemene nummer van de school, ook kan u haar een e-mail sturen zijinstroom@collegestpaul.nl

Voor klas 1 en 2 nemen wij het gehele schooljaar 2019-2020 zij-instroom leerlingen aan als er plek is.

Voor klas 3 is zij-instroom mogelijk tot maandag na de herfstvakantie (dossier moet dan 2 weken voor de herfstvakantie compleet zijn)

Als er plek is hebben wij de volgende gegevens van de leerling nodig:

  • Ingevuld aanmeldformulier van College St. Paul
  • Onderwijskundig rapport VO-VO (op te vragen bij huidige school)
  • Recente cijferlijst
  • LWOO-verklaring of documenten voor de aanvraag voor extra ondersteuning (OPP)

Indien aanwezig ontvangen wij ook graag:

  • IQ- gegevens
  • Diagnose verklaring
  • Dyslexie/dyscalculie verklaring
  • Verslaglegging van de hulpverlening
  • Onderwijskundig rapport van de basisschool

Het intaketeam zal op basis van de beschikbare gegevens beslissen of de leerling plaatsbaar is op College St. Paul. De coördinator zij-instroom zal u telefonisch op de hoogte brengen van het besluit. Indien de leerling plaatsbaar is, zal er een kennismakingsgesprek worden ingepland en een datum worden afgesproken voor de start op school.

Als de leerling niet plaatsbaar is vernietigen wij direct alle informatie.