Nieuwe leerling aanmelden voor klas 2, 3, of 4

U kunt contact opnemen met de coördinator zij-instroom (070-700 2300). Deze kan u vertellen of er plek is in de klas voor de leerling.

Als er plek is hebben wij de volgende gegevens van de leerling nodig:

  • Ingevuld aanmeldformulier van College St. Paul
  • Onderwijskundig rapport VO-VO (op te vragen bij huidige school)
  • Recente cijferlijst
  • LWOO-verklaring of documenten voor de aanvraag voor extra ondersteuning (OPP)

Indien aanwezig ontvangen wij ook graag:

  • IQ- gegevens
  • Diagnose verklaring
  • Dyslexie/dyscalculie verklaring
  • Verslaglegging van de hulpverlening
  • Onderwijskundig rapport van de basisschool

Het intaketeam zal op basis van de beschikbare gegevens beslissen of de leerling plaatsbaar is op College St. Paul. De coördinator zij-instroom zal u telefonisch op de hoogte brengen van het besluit. Indien de leerling plaatsbaar is, zal er een kennismakingsgesprek worden ingepland en een datum worden afgesproken voor de start op school.

Als de leerling niet plaatsbaar is vernietigen wij direct alle informatie.