AANMELDPROCEDURE

Oriëntatieperiode

In de Oriëntatieperiode kunt u verschillende scholen bezoeken. De informatieavond, Open Dag en inschrijfmiddag- en avond op College St. Paul zijn als volgt:

Maandag 21 januari 2019 van 19.30 uur – 20.30 uur – Informatieavond voor ouders
Op deze avond geven we informatie over onze werkwijze, LWOO en extra ondersteuning op College St. Paul. We zijn trots op onze school en leggen u deze avond uit waarom. U kunt na deze avond bepalen of College St. Paul een goede plek is voor uw zoon of dochter.

Zaterdag 26 januari 2019 van 10.30 uur – 13.30 uur Open Dag
Op deze dag staan de deuren van de school open voor leerlingen, ouders en andere belangstellenden. Leerlingen kunnen meedoen aan verschillende activiteiten.  Zo kunnen leerlingen en ouders de sfeer proeven en krijgen jullie een indruk van hoe we werken op College St Paul.

Maandag 11 februari 2019 van 16.00 uur – 19.30 uur Inschrijfmiddag- en avond
Op deze middag en avond kunt u de advies- en voorkeurslijst die u op de basisschool krijgt inleveren. Heeft u nog niet de kans gehad onze school eerder te bezoeken dan heeft u deze avond nog de gelegenheid om ons te leren kennen.

Aanmelden

U kunt zich bij ons aanmelden van zaterdag 9 februari tot en met vrijdag 22 februari. (Uw aanmelding moet op 22 februari vóór 16.00 uur bij ons binnen zijn.)

U heeft daarvoor het aanmeldformulier met voorkeurslijst nodig dat u van de basisschool gekregen heeft. Heeft uw kind geen aanmeldformulier omdat uw kind bijvoorbeeld op een basisschool zit in een andere regio, dan verwijs ik u graag naar de website van bovo Haaglanden. Op deze website staat alles over aanmelden in een andere regio uitgelegd en kunt u gelijk het blanco aanmeldformulier downloaden.

Via deze link komt u direct op de website van bovo Haaglanden:  https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders/uw-kind-aanmelden-een-andere-regio

Wij verzoeken u om minimaal 5 scholen op de voorkeurslijst in te vullen.

Hoe kunt u zich aanmelden?
1. Op onze inschrijfavond 11 februari 2019
2. Door een bezoek te brengen aan onze school tussen 11 februari 2019 en 22 februari 2019. Onze administratie is open op alle schooldagen van 8.00 uur tot 16.30 uur.
3. Door uw aanmeldformulier met voorkeurslijst aan ons toe te zenden:
College St. Paul
Isabellaland 259
2591 SG Den Haag
U krijgt in alle gevallen een bevestiging van uw inschrijving.

 

Tijdpad aanmelding brugklas

Tijdpad 1ste aanmeldingsperiode
Oriëntatieperiode: maandag 7 januari 2019 t/m vrijdag 8 februari 2019
Eerste aanmeldingsperiode: zaterdag 9 februari t/m vrijdag 22 februari 2019. (Uw aanmelding moet op vrijdag 22 februari vóór 16.00 uur bij ons binnen zijn)

Loting (indien nodig): 3 en 4 april 2019
Loting en centrale matching voor leerlingen die niet geplaatst zijn op de school van eerste keuze:  3 en 4 april 2019.

Bericht van toelating: 4 april 2019

Tijdpad 2de aanmeldingsperiode: 8 t/m 12 april 2019
Loting en matching leerlingen tweede aanmeldperiode:
15 en 16 april 2019

Bericht van plaatsing tweede aanmeldperiode:
16 april 2019