AANMELDPROCEDURE

Oriëntatieperiode

In de Oriëntatieperiode kunt u verschillende scholen bezoeken. De informatieavond, Open Dag en inschrijfmiddag- en avond op College St. Paul zijn als volgt:

Maandag 13 januari 2020 van 19.30 uur – 20.30 uur – Informatieavond voor ouders
Op deze avond geven we informatie over onze werkwijze, LWOO en extra ondersteuning op College St. Paul. We zijn trots op onze school en leggen u deze avond uit waarom. U kunt na deze avond bepalen of College St. Paul een goede plek is voor uw zoon of dochter.

Zaterdag 18 januari 2020 van 10.30 uur – 13.30 uur Open Dag
Op deze dag staan de deuren van de school open voor leerlingen, ouders en andere belangstellenden. Leerlingen kunnen meedoen aan verschillende activiteiten.  Zo kunnen leerlingen en ouders de sfeer proeven en krijgen jullie een indruk van hoe we werken op College St Paul.

Aanmelden

U kunt zich bij ons aanmelden van zaterdag 1 februari tot en met vrijdag 14 februari 2020. (Uw aanmelding moet op 14 februari vóór 16.00 uur bij ons binnen zijn.)

U heeft daarvoor het aanmeldformulier met voorkeurslijst nodig dat u van de basisschool gekregen heeft. Heeft uw kind geen aanmeldformulier omdat uw kind bijvoorbeeld op een basisschool zit in een andere regio, dan verwijs ik u graag naar de website van bovo Haaglanden. Op deze website staat alles over aanmelden in een andere regio uitgelegd en kunt u gelijk het blanco aanmeldformulier downloaden.

Via deze link komt u direct op de website van bovo Haaglanden:  https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders/uw-kind-aanmelden-een-andere-regio

Wij verzoeken u om minimaal 5 scholen op de voorkeurslijst in te vullen.

Hoe kunt u zich aanmelden?
1. Door een bezoek te brengen aan onze school tussen 1 februari 2020 en 14 februari 2020. Onze administratie is open op alle schooldagen van 8.00 uur tot 16.30 uur.
3. Door uw aanmeldformulier met voorkeurslijst aan ons toe te zenden:
College St. Paul
Isabellaland 259
2591 SG Den Haag
U krijgt in alle gevallen een bevestiging van uw inschrijving.

Tijdpad aanmelding brugklas

Tijdpad 1ste aanmeldingsperiode
Oriëntatieperiode: maandag 6 januari 2020 t/m vrijdag 31 januari 2020
Eerste aanmeldingsperiode: zaterdag 1 februari t/m vrijdag 14 februari 2020. (Uw aanmelding moet op vrijdag 14 februari vóór 16.00 uur bij ons binnen zijn)

Loting (indien nodig): 24 en 25 maart 2020
Loting en centrale matching voor leerlingen die niet geplaatst zijn op de school van eerste keuze:  24 en 25 maart 2020

Woensdag 25 maart 2020 ontvangen ouders tussen 15.00 -17.00 uur bericht met toelatingsbesluit vanuit BOVO. LET OP: BOVO mag vanuit AVG alleen ouders berichten die daarvoor via de po- of vo-school toestemming hebben gegeven. Uiterlijk donderdag 26 maart ontvangen ouders bericht vanuit de school.

Tijdpad 2de aanmeldingsperiode: 30 maart t/m 3 april 2020
Loting en matching leerlingen tweede aanmeldperiode: 7 en 8 april 2020

Woensdag 8 april 2020 ontvangen ouders tussen 15.00 -17.00 uur bericht met toelatingsbesluit vanuit BOVO. LET OP: BOVO mag vanuit AVG alleen ouders berichten die daarvoor via de po- of vo-school toestemming hebben gegeven. Uiterlijk donderdag 9 april 2020 ontvangen ouders bericht vanuit de school.