AANMELDPROCEDURE

Oriëntatieperiode

In de Oriëntatieperiode kunt u verschillende scholen bezoeken. De informatiedagen op College St. Paul zijn als volgt:

Maandag 22 januari – 19.30 uur -20.30 uur – informatieavond voor ouders
Op deze avond geven we informatie over de werkwijze en extra ondersteuning op College St. Paul. We zijn trots op onze school en leggen u deze avond uit waarom. U kunt na deze avond bepalen of College St. Paul een goede plek is voor uw zoon of dochter.

Zaterdag 3 februari – 10.30 uur-13.30 uur Open Dag
Op deze dag staan de deuren van de school open voor leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden. Leerlingen kunnen meedoen aan verschillende activiteiten zodat ze onze school goed leren kennen.

Maandag 12 februari – 19.00 uur – 21.00 uur Inschrijfavond en Open Dag
Op deze avond kunt u uw de advies- en voorkeurslijst die u op de basisschool krijgt inleveren. Heeft u nog niet de kans gehad onze school eerder te bezoeken dan heeft u deze avond nog de gelegenheid om ons te leren kennen.

Aanmelden

U kunt zich bij ons aanmelden van zaterdag 10 februari tot en met vrijdag 23 februari. (Uw aanmelding moet op 23 februari voor 16.00 uur bij ons binnen zijn.)

U heeft daarvoor het adviesformulier en de voorkeurslijst nodig dat u van de basisschool gekregen heeft. Heeft uw kind geen aanmeldformulier met een unieke code. Bijvoorbeeld omdat uw kind op een basisschool uit Zoetermeer, Wassenaar, Delft of het Westland komt, kunt u een aanmeldformulier vragen op onze administratie.

Hoe kunt u zich aanmelden?
1. Op onze inschrijfavond 12 februari
2. Door een bezoek te brengen aan onze school tussen 12 februari en 23 februari. Onze administratie is open op alle schooldagen van 8.00 uur tot 16.30 uur.
3. Door uw adviesformulier aan ons toe te zenden:
College St. Paul
Isabellaland 259
2591 SG Den Haag
U krijgt in alle gevallen een bevestiging van uw inschrijving.

Tijdpad aanmelding brugklas

Tijdpad 1ste aanmeldingsperiode
oriëntatieperiode: 8 januari 2018 t/m 10 februari 2018
Eerste aanmeldingsperiode: 10 t/m 23 februari 2018. (Uw aanmelding moet op 23 februari voor 16.00 uur bij ons binnen zijn)

Plaatsen van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte die niet geplaatst zijn op de school van eerste keuze:
23 maart t/m 3 april 2018

Loting (indien nodig): 22-3-2018
loting en centrale matching voor leerlingen die niet geplaatst zijn op de school van eerste keuze: 04-04-2018
Bericht van toelating: 06-04-2018

Tijdpad 2de aanmeldingsperiode: 9 t/m 20 april 2018
loting en matching leerlingen tweede aanmeldperiode:
24 april 2018

bericht van plaatsing tweede aanmeldperiode:
24 april 2018