DOWNLOADS

Algemeen Exameninformatie Uitgegeven brieven
Schoolgids 2018-2019 Examenrooster 2018 Uitnodiging Profielkeuze
Pestbeleid Examenreglement 20172018
Pestprotocol Regels toetsweken schoolexamen  Voor leerlingen
Brief DTT (toets)  Enquête leerlingen
Brochure DTT  4A aandachtspunten CE 2018
Flyer DTT 4B E&O aandachtspunten CE 2018 Oudernieuwsbrief
Rapport kwaliteitsonderzoek 4C/4D E&O aandachtspunten CE 2018 Nieuwsbrief nr. 1 okt. 2017
Schoolplan 2016-2018  4E D&P aandachtspunten CE 2018 Nieuwsbrief nr. 2 jan 2018
schoolondersteuningsprofiel  Groepsindeling voor de BB examens 2018 Nieuwsbrief nr. 3 febr. 2018
Reglement gebruik lockers CSP Privacy
Leerlingstatuut Privacyreglement Lucas Onderwijs
Zorgstructuur Protocol Sociale Media Voortgezet Onderwijs Lucas Onderwijs