DOWNLOADS

Algemeen Exameninformatie Uitgegeven brieven
Schoolgids 2018-2019 Examenrooster 2019 Uitnodiging Profielkeuze
Pestbeleid Examenregelement 2018-2019
Pestprotocol Regels toetsweken schoolexamen  Voor leerlingen
Brief DTT (toets)  Enquête leerlingen
Brochure DTT
Flyer DTT Oudernieuwsbrief
Rapport kwaliteitsonderzoek
Schoolplan 2016-2018 
schoolondersteuningsprofiel
Reglement gebruik lockers CSP Privacy
Leerlingstatuut Privacyreglement Lucas Onderwijs
Zorgstructuur Protocol Sociale Media Voortgezet Onderwijs Lucas Onderwijs