DOWNLOADS

Algemeen Exameninformatie Uitgegeven brieven
Schoolgids 2019-2020

Schoolgids 2018-2019

Examenrooster 2019 Uitnodiging Profielkeuze
Pestbeleid Examenregelement 2018-2019
Pestprotocol Regels toetsweken schoolexamen  Voor leerlingen
Rapport kwaliteitsonderzoek Aandachtspunten CE 2019 voor leerlingen BB E&O  Enquête leerlingen
Schoolplan 2016-2018  Aandachtspunten CE 2019 voor leerlingen KB E&O
Schoolondersteuningsprofiel Aandachtspunten CE 2019 voor leerlingen BB en KB D&P Oudernieuwsbrief
Reglement gebruik lockers CSP Aandachtspunten CE 2019 voor leerlingen TL
Leerlingstatuut
Zorgstructuur
Privacy
Privacyreglement Lucas Onderwijs
Protocol Sociale Media Voortgezet Onderwijs Lucas Onderwijs