DOWNLOADS

Algemeen Exameninformatie Uitgegeven brieven
Schoolgids 2018-2019 Examenrooster 2019 Uitnodiging Profielkeuze
Pestbeleid Examenregelement 2018-2019
Pestprotocol Regels toetsweken schoolexamen  Voor leerlingen
Rapport kwaliteitsonderzoek  Enquête leerlingen
Schoolplan 2016-2018 
Schoolondersteuningsprofiel Oudernieuwsbrief
Reglement gebruik lockers CSP
Leerlingstatuut
Zorgstructuur
Privacy
Privacyreglement Lucas Onderwijs
Protocol Sociale Media Voortgezet Onderwijs Lucas Onderwijs