DOWNLOADS

Algemeen Exameninformatie Uitgegeven brieven
Schoolgids 2017-2018 Examenrooster 2018 brief spots on jobs 2018 klas 3
Pestbeleid Examenreglement 20172018  brief spots on jobs 2018
Pestprotocol Regels toetsweken schoolexamen  Voor leerlingen
Brief DTT (toets)  Enquête leerlingen
Brochure DTT  D&C BBL aandachtspunten examen
Flyer DTT  H&A BBL aandachtspunten examen Oudernieuwsbrief
Rapport kwaliteitsonderzoek  H&A KBL aandachtspunten examen Nieuwsbrief nr. 1 okt. 2017
Schoolplan 2016-2018   TL aandachtspunten examen  
schoolondersteuningsprofiel
Reglement gebruik lockers CSP