Gezond etenGEZONDE SCHOOL

Gezonde kinderen presteren beter! Daarom willen wij ook als school bijdragen aan gezonde en fitte kinderen.

We werken al aan gezondheid door het geven van kooklessen in de onderbouw, het geven van extra sportactiviteiten in de pauze en na schooltijd en we hebben geen snoep- of frisdrankautomaten in school. In de onderbouw is er ook nog een project rond het thema gezonde voeding.

Toch denken we dat het nog beter kan. Daarom gaan we werken met de Gezonde School-aanpak. Deze aanpak is ontwikkeld door het Centrum Gezond Leven in samenwerking met de landelijke koepel van GGD’en en een vijftiental Gezondheidsfondsen en Thema-instituten. De Onderwijsraden ondersteunen Gezonde School.

Met de Gezonde School-aanpak werken we in ons eigen tempo toe naar het behalen van het vignet Gezonde School. Als we dit vignet behalen zijn we officieel een Gezonde School en mogen we drie jaar lang het Gezonde School logo voeren. Wij werken momenteel aan het behalen van het vignet op basis van het thema voeding.

Wilt u meer weten over wat een Gezonde School is? Hoe we een Gezonde School kunnen worden en wat een school moet doen om in aanmerking te komen voor het vignet Gezonde school? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.