AGENDA

Schooljaar 2018/2019 (t/m april, verdere info volgt)

De data in dit overzicht zijn onder voorbehoud.

September 2018 Oktober 2018
17 Jongens en Meidenproject klas 2 1 Jongens en Meidenproject klas 2
18 Prinsjesdag, lesuur 1+2 les, daarna vrij 8 t/m 19 Stage klas 4a en 4B
24 Jongens en Meidenproject klas 2 8 Jongens en Meidenproject klas 2
28 Cijferoverzicht 1, klas 1/2/3/4 11 Organisatiedag, lln. vrij
22 t/m 26 Herfstvakantie
November 2018 December 2018
5 t/m 16 Stage klas 4c en 4d 5 Sinterklaasviering
6 t/m 7 Project Social Media klas 2 10 t/m 14 SE week periode 3, klas 4
8 Organisatiedag, lln vrij 14 Cijferoverzicht 2, klas 1/2/3/4
12 Mentormiddag/avond klas 1 en 2 21 Kerstviering
12 MBO voorlichting ouders klas 3 en 4 24 Kerstvakantie (t/m 4 januari)
19 t/m 30 Stage klas 4e
29 Doe ochtend klas 1 en 2
Januari 2019 Februari 2019
7 Alle lln 1e lesuur vrij 1 Rapport klas 1 en 2
14 t/m 17 Toetsweek klas 2 4 t/m 15 Stage klas 3a en 3B
14 t/m 17 SE week periode 1, klas 3 13 t/m 15 Project Voeding, klas 1
14 Mentormiddag/avond klas 4 13 t/m 15 Project Liefde, klas 2
28 Mentormiddag/avond klas 3 25 Voorjaarsvakantie (t/m 1 maart)
Maart 2019 April 2019
11 t/m 22 Cito klas 2 1 Start CPE (tekenen, klas 4A)
11 t/m 22 Stage klas 3c en 3d 1 Start CSPE (D&P en E&O)
11 Tafeltjesavond 1 Mentormiddag/avond klas 4
15 Cijferoverzicht klas 1/2/3/4
18 t/m 22 SE week periode 4, klas 4
25 Stage klas 3e (t/m 5 april)
25 Voorlichtingsavond Profielkeuze