OVERGANGSNORMEN SCHOOLJAAR 2019-2020

Op College St. Paul werken we met een voortschrijdend gemiddelde als rapportcijfer. Voor de bepaling van het (eind) rapportcijfer tellen alle tot dan toe behaalde cijfers mee.

Voor de onderbouw:

Een leerling gaat over als hij/zij:

 • Maximaal 1 tekort heeft;
 • het onafgeronde gemiddelde van alle vakken minimaal 6,0 is;
 • het onafgeronde gemiddelde van de hoofdvakken minimaal 6,0 is.

In alle andere gevallen is de leerling een bespreekgeval.

Hoofdvakken zijn:

 • Klas 1 Nederlands, Engels en wiskunde;
 • klas 2 BBL en KBL Nederlands, Engels, wiskunde en economie;
 • klas 2 TL Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, economie en aardrijkskunde.

Berekening tekortpunten:

 • De cijfers 4,5 t/m 5,4 tellen als één tekortpunt;
 • de cijfers 3,5 t/m 4,4 tellen als twee tekortpunten;
 • de cijfers 2,5 t/m 3,4 tellen als drie tekortpunten.

Bij niet bevorderen beslist de rapportvergadering over doubleren of afstromen.

Tijdens de rapportvergaderingen van periode 1, 2 en 3 wordt er gekeken naar cijfers en mogelijk op- en afstroom. Leerlingen die voldoen aan de criteria en waarvan de vergadering denkt dat hij/zij kan opstromen, krijgt de kans om in zijn/haar klas aan het hogere niveau te werken en maakt ook de toetsen op het hogere niveau. In Magister wordt kenbaar gemaakt welke toetsen op het hogere niveau zijn gemaakt.

Tijdens de rapportvergadering van periode 3 worden van elke leerling de cijfers en het preadvies besproken.

Het rapport met preadvies wordt tijdens de mentoravond besproken met leerling en ouder(s).

Op elk rapport staat het gemiddelde eindcijfer van de tot dan toe behaalde cijfers.

Opstromen in de onderbouw

Een leerling stroomt op:

 • Van 1KBL naar 2TL als de leerling gemiddeld een 8 of hoger staat voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, en aardrijkskunde;
 • van 1BBL naar 2KBL als hij/zij een 8 of hoger staat voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde;
 • van 2BBL naar 3KBL als hij/zij een 8 of hoger staat voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en economie;
 • mits er plek is.

Opstromen van 2KBL naar 3TL is niet mogelijk i.v.m. het vakkenpakket.
Bij het op- en afstromen spelen werkhouding, inzet, de uitslagen van de CITO en de scores van de RTTI-toetsen een belangrijke rol.

Doubleren in de onderbouw

Doubleren is alleen aan de orde wanneer de leerlingbespreking en de rapportvergadering adviseert dat dit de ontwikkeling van de leerling ten goede komt.

In leerjaar 1 en 2 worden de uitslagen van de toetsen van het Cito meegewogen in de beslissing om te doubleren.

In leerjaar 1 en 2 mag een leerling maximaal éénmaal doubleren. Indien een leerling wederom dreigt te doubleren dan stroomt de leerling af naar een lager niveau of een passende onderwijsplek buiten onze school.

In bijzondere gevallen kan de schoolleiding beargumenteerd afwijken van de gestelde normen.

Voor klas 3:

Een leerling is over als de cijferlijst uit klas 3 voldoet aan de slagingsnormen van het examen.

Als de leerling niet voldoet aan de slagingsnormen, beslist de lerarenvergadering.