OVERGANGSNORMEN
pb-9936

Voor de onderbouw:

Een leerling gaat over als hij/zij;

  • maximaal 1 tekort heeft;
  • het onafgeronde gemiddelde van alle vakken minimaal 6,0 is;
  • het onafgeronde gemiddelde van de hoofdvakken minimaal 6,0 is; Rekenen telt niet mee voor de overgang.
  •  In alle andere gevallen is de leerling een bespreekgeval.

Hoofdvakken zijn;

  • klas 1 Nederlands, Engels en wiskunde;
  • klas 2 BBL en KBL Nederlands, Engels, wiskunde en economie;
  • klas 2 TL Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, economie en aardrijkskunde.

Berekening tekortpunten;

  • de cijfers 4,5 t/m 5,4 tellen als één tekortpunt;
  • de cijfers 3,5 t/m 4,4 tellen als twee tekortpunten;
  • de cijfers 2,5 t/m 3,4 tellen als drie tekortpunten.

Bij niet bevorderen beslist de lerarenvergadering over doubleren of afstromen.

Voor klas 3:

Een leerling is over als de cijferlijst uit klas 3 voldoet aan de slagingsnormen van het examen. Als de leerling niet voldoet aan de slagingsnormen, beslist de lerarenvergadering.