EXAMENINFORMATIE

Examenregels
– Alle examenkandidaten moeten gemiddeld een 5,5 of hoger halen als gemiddelde voor het Centrale Schriftelijke Eindexamen.
– Met ingang van 2015 komt ook de uitslag van de rekentoets VO op de cijferlijst.
(Er zijn 4 afname momenten, waarvan 1x in klas 3 en 3x in klas 4)
– Met ingang van 2014 moet voor het vak Nederlands minimaal een 5 op de cijferlijst staan om te kunnen slagen.
– De oude regels blijven gelden.

Het schoolexamen en de stage:
Tijdens de School Examenweek (SE) gelden een aantal regels.
(zie downloads onderaan de pagina)

SE week 1 klas 3 Week  3
SE week 2 klas 3 Week 25+26

SE week 3 klas 4 Week 50
SE week 4 klas 4 Week 12+13

Roosters, exameninformatie en dergelijke kun je hier downloaden

 
In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is precies te zien wat er tijdens het schoolexamen (SE) getoetst wordt, hoe het getoetst wordt en hoe zwaar het telt.
De code die bij de toets vermeld wordt correspondeert met de code van de bijbehorende cijferkolom in Magister.

Via Magister hebben leerlingen en ouders altijd inzicht in de cijfers.