EXAMENINFORMATIE

“Nieuwe” examenregels

Alle examenkandidaten moeten gemiddeld een 5,5 of hoger halen als gemiddelde voor het Centrale Eindexamen.
Voor het vak Nederlands minimaal een 5 op de cijferlijst staan om te kunnen slagen.
Het cobinatiecijfer voor de kader en de basis is het gemiddelde van de 4 keuzevakken en maakt deel uit van de slaag- zak regeling. Daarnaast mag een cijfer voor een keuzevak nooit lager zijn dan 4.
De oude regels blijven ook gelden.

Het schoolexamen en de stage:
Tijdens de School Examenweek (SE) gelden een aantal regels.
(zie downloads onderaan de pagina)

SE week 1 klas 3 Week  5
SE week 2 klas 3 Week 26+27

SE week 3 klas 4 Week 50
SE week 4 klas 4 Week 11

Roosters, exameninformatie en dergelijke kun je hier downloaden

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is precies te zien wat er tijdens het schoolexamen (SE) getoetst wordt, hoe het getoetst wordt en hoe zwaar het telt.
De code die bij de toets vermeld wordt correspondeert met de code van de bijbehorende cijferkolom in Magister.

Via Magister hebben leerlingen en ouders altijd inzicht in de cijfers.