LWOO

Ieder kind is bijzonder waardevol.

Kinderen hebben recht op het beste onderwijs, toch? Wij vinden dat dit juist ook geldt voor leerlingen die extra ondersteuning of leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) nodig hebben. Zij verdienen zoveel meer dan een school die lwoo ‘erbij doet’. Op deze overtuiging hebben wij onze school gebouwd.

Wij leggen ons volledig toe op vmbo-leerlingen met lwoo. Dit onderwijsspecialisme levert voor onze leerlingen geweldige resultaten op. Elk jaar behalen praktisch al onze eindexamenkandidaten hun vmbo-diploma. En er is meer.

Omdat wij ons volledig richten op lwoo-leerlingen en kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied, vallen zij nooit buiten de boot. Wij bieden hen alle aandacht in kleinere klassen. We geven intensieve mentorbegeleiding, bieden structuur en verzorgen extra begeleiding waar nodig.

Ieder kind is bijzonder waardevol. Daarom helpen wij iedere leerling bijzonder persoonlijk om die waarde te ontdekken en te laten opbloeien. We maken werk van ieders kansen en mogelijkheden. Want die zijn er! Vanuit deze houding is veel mogelijk. Groeiend zelfvertrouwen. Een fijne schooltijd. Toekomstperspectief. En een vmbo-diploma om trots op te zijn. Daar heeft iedere leerling gewoon recht op, vinden wij.

Juist ook lwoo-leerlingen.