VIDEO OPNAMEN

Onze school maakt deel uit van een netwerk van zeven scholen voor voortgezet onderwijs, twee lerarenopleidingen Hoger Beroepsonderwijs en twee universiteiten. Dit netwerk, ‘opleidingsschool NOD Haaglanden’ stelt zich ten doel om gezamenlijk docenten op te leiden.

In het kader van opleidings- en professionaliseringsdoeleinden van deze docenten in opleiding, kunnen op de school video-opnamen worden gemaakt in klassen. Omdat hierbij mogelijk leerlingen in beeld komen, wordt voor het maken van deze video-opnamen door de school aan ouders toestemming gevraagd. Die toestemming wordt verleend door het invullen en ondertekenen van een toestemmingsformulier.

Voor leerlingen vanaf 16 jaar geldt dat zij zelf toestemming kunnen geven. Voor leerlingen jonger dan 16 jaar geldt dat toestemming aan de ouders wordt gevraagd. Er worden alleen video-opnamen gemaakt van een leerling indien hier toestemming voor is verleend door ouder of leerling.

OPEN DAG

Alle deuren – van ingang/uitgang tot buurthuis en lokalen – stonden zaterdag 28 januari uitnodigend open. Leerlingen van College St. Paul gaven rondleidingen en informatie en presentaties. Met de docenten werd zo een eerlijk, uitgebreid een realistisch beeld van de school gegeven. 90 gezinnen hebben zo College St. Paul leren kennen. 30% heeft al direct voor de inschrijving gekozen. De gezellige informatiemarkt (lessen (theoretisch en praktisch), structuur, ondersteuning, leverde sprekende plaatjes op. Leerlingen, ouders, familie, docenten verlieten tevreden en voldaan (broodjes en drinken voor iedereen door de eigen “catering”) de school. De volgende informatiemarkt is op 3 april aanstaande, maar dan ’s avond van 19.00 tot 21.00 uur. Welkom! Alle deuren staan dan weer open, voor een eigen toekomst!

SPOTS ON JOBS

Woensdag 18 januari zij alle derde klassen naar de beurs voor beroep en opleiding geweest: Spots on Jobs. Hieronder alvast een kleine foto impressie.

COLLEGE ST. PAUL WINT DE GEMEENTELIJKE OPRUIMESTAFETTE!

Donderdag 24 november deed het stadsdeel Haagse Hout als laatste mee aan de opruimestafette van de Haagse wijken. Welke wijk haalde in 2016 in een half uur de meeste vuilniszakken op? Dat werd uiteindelijk het stadsdeel Haagse Hout waar de leerlingen van klas 2C van College St. Paul net 1 zak meer zwerfvuil wisten te vullen dan De Laak. 21 om 20.

Vrijdag 1 december was de officiële bekendmaking van de uitslag. Inderdaad, het stadsdeel Haagse Hout was winnaar geworden van deze Challenge. In het atrium van het Haagse stadhuis deelde de wethouder de prijzen uit. Voor het stadsdeel Haagse Hout namen de stadsdeeldirecteur en de vertegenwoordiger van klas 2C- Ricardo – de prijs (een kunstwerk van afval) in ontvangst. Ricardo geeft die op school een mooie plek.

De klas geeft hier nog een vervolg aan door een les over afval en de ingebruikneming (adoptie) van de grote gele petman.

HAAGSE OPRUIMESTAFETTE

Donderdag 25 november jongstleden hebben de leerlingen van klas 2C van College St. Paul zich ingezet voor een leefbaardere woon-leefomgeving. Als laatste wijk deed Mariahoeve in het bijzijn ook van de stadsdeeldirecteur deze proeve van bekwaamheid. Allereerst was er een warming-up door de Nederlands kampioen taekwondo. Het schijnt dat de leerlingen door dit enthousiaste begin zo veel zakken uit deze (relatief schone) wijk met afval hebben kunnen vullen, dat zij de challenge van 2016 hebben gewonnen. De definitieve uitslag volgt op 2 december bij het slotfeest. Direct na de opruimtijd was er voor die leerlingen een hapje en een drankje. Ook voor leerkrachten en medewerkers van de Gemeente. Een zeer geslaagd evenement.

CARROUSEL INFORMATIEAVOND VOOR OUDERS OP 10 OKTOBER 2016

Hoe is uw zoon/dochter bezig met het taal-rekenprogramma Snappet? Ook thuis? Daar kunt u die vorderingen ook zien. Eventueel met een eigen ouderaccount? Een openbaring voor veel ouders!

Weten wat de mogelijkheden zijn voor een opleiding na College St. Paul? Duidelijke informatie vanuit het ID-College.

Nog meer handvatten over omgaan met pubers? Een enerverende workshop over situatieherkenning met de andere ouders.

Hoe ver gaan we met de social media? Heel ver en ook weer niet, want heel veel mogelijkheden en toepassingen en ontwikkelingen.

Tijdens deze drukbezochte avond was er vanuit de ouders veel belangstelling voor de informatie. Er werd na de workshops ook behoorlijk doorgepraat met de cursusleiders, andere ouders en leerkrachten. Later ging dit gezellig door onder het genot van een hapje en een drankje in de aula.

cover_lll_magazinePROJECT KLAS 1 EN 2

Op maandag 31 oktober, dinsdag 1 en woensdag 2 november houden de klassen 1 en 2 zich bezig met projectlessen. Het thema van klas 1 is Lekker Gezond. Het thema van klas 2 is Lang Leve de Liefde. In onderstaande llinks vindt u de informatiebrief voor beide projecten.

Project Lekker Gezond Klas 1

Project Lang Leve de Liefde Klas 2

ROTS EN WATERTRAINING KLAS 1 EN 2

Dit schooljaar gaan we starten met het geven van de training Rots en Water aan alle leerlingen van klas 1 en een vervolgtraining in klas 2 in hun eigen klas.

rwWat houdt de training in? Rots en Water is een weerbaarheidstraining. In deze training leer je als leerling wanneer je voor jezelf moet opkomen en wanneer je je maar beter ergens bij kunt neerleggen. Het is niet altijd makkelijk je eigen grenzen aan te geven en die van anderen te respecteren. De Rots en Watertraining leert leerlingen soms standvastig te zijn als een rots en soms meegaand als water. De kunst is om hier een balans in te vinden.

Doel van deze training? Het doel van de training is dat je als leerling sterker in je schoenen komt te staan, voor jezelf leert op te komen en bouwt aan je zelfvertrouwen. Zo kun je beter omgaan met lastige situaties en betere keuzes maken. Rots en Water gaat ook over zelfbeheersing, je leert o.a. woede en boosheid te beheersen. Je denkt na over wat je wel en niet wilt en leert hoe je dat duidelijk kunt maken. Ook leer je de grenzen van anderen te respecteren.

Hoe doen we dat? We oefenen Rots & Water via (veelal fysieke) oefeningen, dramaspelletjes en rollenspelen. We gebruiken bijvoorbeeld veel oefeningen uit zelfverdedigingsporten. Ook praat je met de andere jongens en meiden in je klas, denk je na over je eigen opstelling en leer je wat jouw sterke en minder sterke punten zijn. We oefenen met ademhaling en besteden aandacht aan lichaamshouding, oogcontact en stemgebruik.

Heeft u nog vragen over deze training? U kunt contact opnemen met mevrouw S. Yaagoub, afdelingsleider onderbouw

SAMENWERKINGSDAG KLAS 3   24 AUGUSTUS

De eerste echte schooldag van het nieuwe schooljaar staat voor alle derdeklassers in het teken van samenwerking. Vanaf die dag namelijk is de klassensamenstelling nagenoeg hetzelfde voor de komende twee examenjaren.

Dit jaar vond de samenwerkingsdag wederom plaats in het Westbroekpark. De foto’s tonen duidelijk het plezier bij de diverse activiteiten van de klassen met hun mentoren. Het meest geslaagde onderdeel was ook dit jaar weer het roeien.

Zo gaan de leerlingen van klas 3 klassen naar het eindexamen: met de riemen die je hebt.

OP BEZOEK BIJ HET RESIDENTIE ORKEST

residentie 4residentie 2residentie5

Dinsdag 15 en woensdag 16 maart  2016 zijn de leerlingen van de  klas 3A, 3B en 3C op bezoek geweest bij het Residentie Orkest in Den Haag. Zij hebben dit gedaan in het kader van het vak CKV en de SnuffelKunstDagen. Het bezoek is het eerste onderdeel in de reeks activiteiten die zij dit jaar voor de SnuffelKunstDagen gaan ondernemen.

Dit bezoek begon ’s ochtends met een kennismaking met een van de orkestleden en er werd een orkestrepetitie bijgewoond.Tijdens het tweede gedeelte volgden ze workshops, waarin drie instrumentgroepen centraal stonden:

  • Strijkinstrumentenresidentie 3
  • Hout- en koperblaasinstrumenten

Ze  leerden over het ontstaan van de instrumenten, de klank er van, de functie van de instrumenten in het orkest, maar er werd vooral ook zelf op de instrumenten gespeeld! Alle leerlingen waren erg enthousiast. Een aantal reacties: “Ik dacht dat er alleen maar oude mensen in zo’n orkest speelden”  en “Wat kun je gave muziek maken met zo’n viool!”

Klas 3D, 3E en 3F zullen komende maanden nog een bezoek aan het Residentie Orkest brengen.