pb-9968PLAATSINGSREGELS

College St. Paul is een kleine school met rond de 300 leerlingen. In de brugklassen is ruimte voor zo’n 85 leerlingen. We nemen leerlingen aan met de volgende adviezen:

• VMBO BBL
• VMBO BBL met LWOO
• VMBO BBL tot en met KBL
• VMBO BBL tot en met KBL met LWOO
• VMBO KBL
• VMBO KBL met LWOO
• VMBO KBL tot en met TL
• VMBO KBL tot en met TL met LWOO
• VMBO TL
• VMBO TL met LWOO

Ongeveer 40% van onze leerlingen krijgt les op BBL-niveau, 40% krijgt les op KBL-niveau en 20% krijgt les op TL-niveau. Leerlingen met een dubbel advies krijgen bij ons les op het hoogst gegeven niveau.

De genoemde getallen zijn streefcijfers. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen kan worden afgeweken van deze indeling. Bij de klassensamenstelling houden we rekening met de voorkeur van de ouders en de leerling. De laatste jaren is er op College St. Paul niet geloot. Wij hanteren ook geen voorrangsregels.

Proces 
Onze school volgt de regionale BOVO regels die de scholen in Den Haag volgen.
Na de aanmelding bekijkt het toelatingsteam (psycholoog- schoolmaatschappelijk werkster – coördinator intake) op grond van de beschikbare informatie of uw kind voldoet aan alle criteria en past in het ondersteuningsprofiel van onze school. Wij beslissen dan of uw kind toelaatbaar is. Wij kunnen u pas op 6 april melden of uw kind ook daadwerkelijk bij ons geplaatst is.
Mogelijk nodigen wij u uit voor een oriënterend gesprek. Wij vinden het fijn als u uw kind mee neemt naar dit gesprek.

Lotingsprocedure
De laatste jaren is er op College St. Paul niet geloot. Mochten we dit jaar wel moeten loten dan geldt de volgende procedure:
Alle aangemelde leerlingen vormen samen 1 groep. We maken bij het loten geen onderscheid tussen de leerlingen van het ene of het andere niveau.
Voor de leerlingen die niet bij ons geplaatst kunnen worden, maar die wel onder de zorgplicht vallen, zullen we een passende andere school zoeken. We zullen vervolgens een groepssamenstelling maken. Uw kind kan daarom in een enkelvoudige of gemengde klas geplaatst worden.
Op 6 april krijgt u van ons een bericht van plaatsing.
Als uw kind bij ons geplaatst is, sturen wij u de inschrijfformulieren toe zodat wij de inschrijving definitief kunnen maken. Mocht u dan nog niet voor een gesprek bij ons geweest zijn, dan nodigen wij u alsnog uit voor een gesprek met ons intake-team voor een kennismaking.

Zij-instroom
In een enkel geval kunnen leerlingen zich tijdens het schooljaar bij ons aanmelden voor onze school. Wij werken hiervoor altijd samen met de school waar uw kind nu op zit.