VACATURES

Op dit moment hebben we geen vacature.

College St. Paul is een van de scholen van Lucas Onderwijs.
College St. Paul is een VMBO school voor leerlingen met leerachterstanden. Onze school werkt met kleine klassen
(ong. 15 leerlingen). De werkwijze kenmerkt zich door het aanbieden van gestructureerd onderwijs en kindgericht denken en handelen.

Sleutelbegrippen op College St. Paul zijn:
aandacht, begrip, humor, collegialiteit, relativeringsvermogen en inlevingsvermogen.