COLLEGE ST.PAUL: OOK VOOR VMBO TL!

Naast de Basis- en Kaderleerweg bieden wij op College St Paul ook de Theoretische Leerweg (TL)aan. Deze leerweg is de hoogste binnen het VMBO en is te vergelijken met de oude MAVO. Leerlingen die op College St. Paul een TL-diploma behalen kunnen daarmee doorstromen naar de hogere niveau’s van het MBO of geeft de mogelijkheid om door te stromen naar de HAVO.

Na twee jaar in de onderbouw stromen de leerlingen door naar de bovenbouw waar het eindexamen in klas 3 al begint. In het vierde leerjaar doen leerlingen in de TL examen in de volgende vakken:
· Nederlands
· Engels
· Duits
· Wiskunde
· Economie
· Aardrijkskunde
· Kunstvakken (zie foto’s)
· Maatschappijleer
Daarnaast moeten lichamelijke opvoeding en culturele vorming met een voldoende worden afgesloten.
Het vakkenpakket in de Theoretische Leerweg is een breed en gevarieerd pakket, en dit vraagt veel inzet van de leerlingen.  Natuurlijk krijgen ook de leerlingen op de TL de extra aandacht die op College St. Paul gewoon is. Onze school is zeer succesvol met deze aanpak; het slagingspercentage van de TL ligt hoog, afgelopen schooljaar zelfs op 100%!
Om er voor te zorgen dat de theoretische leerweg afwisselend en aantrekkelijk is en blijft voor onze leerlingen is er in het lesprogramma ook aandacht voor excursies en andere, praktische zaken. Zo gaan de leerlingen in leerjaar 3 en in leerjaar 4 gedurende twee weken op stage om kennis en vaardigheden op te doen in de praktijk.