WIE ZIJN WIJ

College St. Paul is een brede school voor VMBO leerlingen met TL, KBL en BBL.
Op College St. Paul geven we les aan ongeveer 290 leerlingen. Er wordt doorlopend gezorgd voor een goed pedagogisch klimaat, duidelijke structuur, persoonlijke begeleiding en een warme sfeer.
Zowel op didactisch als sociaal-emotioneel gebied bieden wij specialistische hulp. Gedurende de vierjarige schoolperiode leren de leerlingen zo goed mogelijk hun individuele talenten te ontwikkelen, om te gaan met problemen en hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen de nodige zelfstandigheid ontwikkelen waardoor ze na afronding van de opleiding op College St. Paul op de HAVO of in het MBO kunnen slagen. De mentoren en docenten stellen zich daarbij open en betrokken op.
Dat noemen wij: Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)!