pb-0099BEGELEIDING

Elke leerling verdient de juiste zorg en ondersteuning. Ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij de school. Wij zorgen voor duidelijkheid en structuur. De klassen in de onderbouw hebben een eigen lokaal, zodat de leerlingen niet teveel van plek hoeven te wisselen. Doordat wij werken met weektaken worden  de leerlingen steeds zelfstandiger.

De begeleiding wordt afgestemd op de behoeften van de leerling. Gedurende het schooljaar kan de begeleiding  indien nodig worden bijgesteld.

Voor meer informatie over onze begeleiding kunnen je ouders de schoolgids bekijken of contact opnemen met College St. Paul.