LEERLINGENRAAD

College St. Paul heeft een actieve leerlingenraad. De leden in deze raad zijn leerlingen uit alle leerjaren en leerwegen. Deze vrijwillige groep wordt ondersteunt door een vaste docent. Dit jaar is dat mevr. L. Mahmoud. De leerlingenraad heeft een belangrijke rol op St. Paul want alle leerlingen kunnen via deze weg vragen, klachten of ideeën kwijt.

Wat doet de leerlingenraad?
De leerlingenraad heeft een rol in :

  •  Inventariseren wat er leeft onder de leerlingen.
  • Open Dagen (rondleiden, informatie en presentatie geven over de Leerlingenraad/school
  • Feesten (bedenken, versieren, evalueren)
  • Adviesrol bij de MR
  • Meedenken over verbeteringen op school (pest enquête afnemen, signalen vanuit leerlingen bespreken, voordragen van verbeterpunten)
  • Werven van nieuwe leden, audities houden en stemmen over het wel of niet aannemen van nieuwe leden

De leerlingenraad vergadert dit jaar een aantal keer op dinsdag, op wisselende lesuren. Hierbij is het belangrijk dat schoolwerk voorgaat. Alle leden van de leerlingenraad zijn actief, maar taken worden onderling verdeeld zodat iedereen zijn/haar steentje bij kan dragen.

Op school is er een vaste plek met een ideeënbus, waarin leerlingen (ook anoniem!) hun voorstel, klacht, verzoek of idee kunnen achterlaten.

Om de leerlingen te bedanken voor hun inzet sluiten we het schooljaar af met een gezellige lunch.