pb-0120MISSIE EN VISIE

Missie
Onze missie is de leerlingen te helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en hen te leren zich staande te houden in een wereld vol uitdagingen.

Visie
Elke leerling heeft recht op goed onderwijs, waarin kansen en uitdagingen geboden worden. Zelfs als er leerachterstanden zijn of als de ontwikkeling niet probleemloos verloopt. College St. Paul kiest bewust voor zo’n benadering. Wij willen dicht bij de leerlingen staan en hen uitdagen zich op een positieve manier te ontwikkelen.