HOE WERKEN WIJ

Wij streven naar maximale schoolprestaties voor alle leerlingen. Dit doen wij vooral door het geven van veel persoonlijke aandacht en het werken in kleine groepen en we kijken niet alleen maar naar cijfers. Er is meer dan alleen het halen van een vmbo-diploma. Elke leerling heeft zijn eigen persoonlijkheid en dat maakt iedereen speciaal en bijzonder.

We zijn een moderne school waarin we de theorie van het leren met de praktijk verbinden.
Wij bieden allerlei activiteiten waardoor de leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen en eventuele achterstanden kunnen wegwerken. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich op sociaal gebied ontwikkelen. Daarom werken we samen met organisaties die actief zijn in de wijk.

Enkele organisaties waarmee wij samenwerken zijn:

  • Cardia (verzorgingshuizen)
  • Stichting VÓÓR Welzijn
  • Wijkberaad Mariahoeve en Bezuidenhout
  • Stadsdeelkantoor
  • Basisscholen in de buurt
  • Winkeliersverenigingen
  • HTM
  • Culturele organisaties
  • Buurtbewoners
  • Buurthuis “De Landen”

Onze leerlingen bieden hier hulp en/of verlenen diensten. Dat kan variëren van het schoonhouden van de schoolomgeving tot het geven van ondersteuning bij computerlessen aan ouderen. De buurtbewoners van “De Landen” spelen hierbij een belangrijke rol. Dit Buurthuis bevindt zich in het schoolgebouw, wat de samenwerking een stuk gemakkelijker maakt.
College St. Paul speelt een belangrijke rol in de wijk en omgekeerd speelt de wijk een belangrijke rol in onze school.