img_4906

OUDERRAAD 

Het doel van de ouderraad is de betrokkenheid van ouders bij de school te vergroten.

Onze ouderraad vergadert drie keer per jaar. De ideeën en plannen  uit deze vergaderingen worden voorgelegd aan de directie, zodat deze gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd.

De leden van de ouderraad zetten zich onder andere in bij allerlei activiteiten in en rond de school, zoals (school)feesten en de diploma-uitreiking.

Contact opnemen met de Ouderraad? Dat kan via ouderraadsp@collegestpaul.nl

INTERVIEW MET MARTIJN WISSE, VOORZITTER VAN DE OUDERRAAD (Telegraaf)

untitled

Martijn Wisse (44) is de kersverse voorzitter van de ouderraad van College St. Paul. Hij is ook de vader van Pjotr Wisse uit 1B. “Ouders die net als ik nieuwsgierig zijn hoe het reilt en zeilt op deze school en graag meedenken over hoe de school nog excellenter kan worden, zijn meer dan welkom.”
Waarom ben je lid geworden van de ouderraad? “In september 2015 ging mijn zoon voor het eerst naar St. Paul. Een hele overstap van de basisschool. Het leek mij leuk om betrokken te zijn bij de nieuwe school van Pjotr. Ook al omdat je op de middelbare toch minder als vanzelf contact hebt met de docenten, klasgenoten van je kind en de ouders van medeleerlingen.”
Ben je meteen actief geworden? “Ja, op de kennismakingsavond bleek dat ze op zoek waren naar nieuwe leden en ik kon geen goede reden verzinnen om het niet te doen”, lacht Martijn Wisse. “Na de eerste vergadering die ik bijwoonde, heb ik me meteen aangemeld als hulpouder op het Halloweenfeest. Daar mocht ik helpen achter de bar en later opruimen.”
Een leuke ervaring? “Ja, ik vond het erg leuk om te zien hoe de leerlingen en de docenten verkleed waren, dansten en met elkaar omgingen. Er heerste een leuke sfeer.  Grappig genoeg was het feest zelfs zo’n succes dat halverwege de avond de cola onverwacht op was. Ik ben toen pijlsnel nog even op en meer naar de supermarkt gereden om nog wat extra frisdrank in te slaan.”
Wat hoop je in het komend jaar te bereiken met de ouderraad? “Allereerst vind ik het belangrijk dat er nieuwe betrokken ouders zich bij de raad aansluiten. We hebben zeker plek voor vier nieuwe leden. Schroom niet om je aan te melden. Jouw inbreng wordt zeker gewaardeerd.”
“Daarnaast hoop ik dat we komend jaar nog meer dan we de afgelopen periode hebben gedaan kunnen fungeren als klankbord voor de directie van St. Paul.”
Zijn er nog ander dingen die ouders kunnen doen? “Jazeker, zij kunnen zich ook aanmelden als hulpouder. Dan kun je assisteren bij het kamp, meehelpen op schoolfeesten, boodschappen doen voor de kernbrunch, etcetera. “
Ben je tevreden over St. Paul? “Jazeker. Zowel kinderen als ouders zijn hier echt welkom. Vragen worden hier snel en goed beantwoord. De lijnen zijn kort.De leraren zijn er bovendien echt voor de kinderen en treden hen ook onbevooroordeeld tegemoet. Dat vind ik een hele verademing. Op de basisschool heb ik dat helaas anders meegemaakt.”

LID VAN DE OUDERRAAD, PAOLA VAN DE VELDE :

Succesvol onderwijs valt of staat bij ouderbetrokkenheid. Dat verzin ik niet, als moeder die zich graag met de schoolloopbaan van haar zoon bemoeit, dat is gewoon keihard bewezen.

Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat betrokken ouders de schoolprestaties van hun kinderen bevorderen, hun werkhouding verbeteren en het algemeen welbevinden op school doen toenemen.

Geen wonder dat de directie van College St. Paul meer ouderbetrokkenheid tot een van zijn speerpunten heeft gemaakt.  Hoe meer ouders of opvoeders meedenken over het onderwijs, hoe beter!

Tot mijn plezier zag ik als nieuwe ouder – mijn zoon Pjotr zit in klas 1B –  dat op de kennismakingsavond zich al veel zogenaamde helpende handjes meldden. Zeker 18 moeders en vaders hebben zich enthousiast opgegeven om de handen uit de mouwen te steken bij schoolfeesten, doe-ochtenden of excursies.

Nog eens 12 ouders of verzorgers zijn lid van de ouderraad. Zij komen drie keer per jaar bijeen om te vergaderen en fungeren daarbij als klankbord voor de directie en docenten.

Natuurlijk zijn 12 mensen al heel wat. Maar het mogen er altijd meer zijn. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Want het is belangrijk dat ook de ouderraad een goede afspiegeling is van de populatie van de leerlingen.

Diversiteit is daarbij belangrijk. Zo zijn er nadrukkelijk meer actieve vaders op school gewenst, juist omdat zij – naast de moeders – een belangrijk rolmodel voor hun kinderen zijn.

Ook migrantenouders worden nadrukkelijk uitgenodigd mee te praten en mee te denken over de toekomst van het onderwijs op St. Paul en daarmee over de toekomst van onze kinderen.

Schroom niet, omdat je geen ervaring hebt met ouderraden of omdat je de Nederlandse taal misschien nog niet perfect beheerst. We zijn als opvoeders allemaal ervaringsdeskundigen en kunnen uitstekend van elkaar leren.

Zelf ben ik op de basisschool van mijn kind altijd actief geweest als luizenmoeder. Niet omdat ik zo graag haren kam of neten zoek, maar vooral omdat ik in contact wilde zijn met de school, de leerkracht en de klasgenootjes van mijn zoon.

Bij College St. Paul wil ik ook graag betrokken zijn. Nu mijn zoon dagelijks alleen met de tram van Ypenburg naar Mariahoeve reist en ik vrijwel nooit spontaan op school langskom, of zomaar een docent tegenkom op straat om te vragen hoe het gaat, kan de middelbare school gemakkelijk ‘een ver mijn bed show’ worden. Dat wil ik niet.

Ik wil graag weten hoe de sfeer op school is. Wie de vrienden en klasgenoten van mijn kind zijn. Waar zij zich mee bezig houden tijdens de les, maar ook in de pauze of tijdens een schoolfeest. Ik ben nieuwsgierig hoe de lessen verlopen, waar de docenten gepassioneerd over zijn en wat de plannen voor volgend schooljaar zijn.

Niet omdat ik een ziekelijke controle freak ben, die zich overal graag tegenaan bemoeit. Nee, ik wil het domweg weten omdat ik hoop dat mijn zoon op St. Paul vier geweldige schooljaren heeft waar hij later met plezier op terugkijkt omdat daar de basis werd gelegd voor een gelukkige toekomst en een glansrijke loopbaan. Of hij nu kok, ict-specialist, zelfstandig ondernemer of clown wordt.

Als u ook graag mee wilt denken en beslissen over hoe het onderwijs op St. Paul nog excellenter kan worden, aarzel dan niet en meldt u ook aan voor de ouderraad.  Alleen samen staan we sterk.