SCHOOLKOSTEN

Boeken
Studieboeken zijn gratis. Dit geldt voor boeken, examentrainingen en examenbundels, eigen leermateriaal van de school en digitaal lesmateriaal. Wel moet rekening worden gehouden met kosten voor zelf aan te schaffen materialen zoals een atlas, woordenboeken, een rekenmachine en de persoonlijke schoolspullen.

Vrijwillige ouderbijdrage
De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal. De school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen. Een sportdag, een klassendag, culturele en creatieve activiteiten, Kerstmis, Sinterklaas of een examenfeest vinden wij voor de leerlingen echter wel belangrijk. Om deze activiteiten toch te kunnen aanbieden, vraagt de school aan ouders/verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage.
Deze bijdrage heet echter niet voor niets een vrijwillige ouderbijdrage: de ouders bepalen uiteindelijk zelf of zij de gevraagde bijdrage wel of niet betalen.
De hoogte van die bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld in overleg met de medezeggenschapsraad van de school. De ouderbijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op € 100,-. De ouders ontvangen een begeleidend schrijven over deze bijdrage.
Degenen die beschikken over een Ooievaarspas kunnen de bijdrage ook voldoen door de Ooievaarspas op de Administratie van school te laten scannen!

Brugklaskennismakingsweek
Ouders van de eerste klassers betalen € 85,- in verband met de kennismakingsweek.

Stedentrip klas 2

Ook dit schooljaar gaat klas 2 een 2-daagse stedentrip maken. De kosten voor de stedentrip zullen 50 euro bedragen. Leerlingen met een ooievaarspas betalen 25 euro (de ooievaarspas wordt bij de administratie gescand).