pb-0125VEILIGHEID

College St. Paul heeft van de Gemeente Den Haag het certificaat Veilige School gekregen.
Wij zorgen voor veiligheid door onze kleinschaligheid, korte communicatielijnen en heldere structuur. Om ook in de omgeving van de school veiligheid te bewerkstelligen, werken wij intensief samen met organisaties zoals de politie, de winkeliersvereniging en de vervoersbedrijven.

Ook een prettige sfeer binnen de school en voldoende toezicht bevorderen de veiligheid. Om waardevolle spullen op te bergen kunnen de leerlingen een locker huren. Deze zijn eigendom van de school. De directie heeft het recht de lockers op ieder moment te controleren, al of niet in het bijzijn van de huurder. De politie houdt enkele keren per jaar een preventieve lockercontrole.