VERTROUWENSPERSOON

Soms wil je als leerling iets bespreken wat erg gevoelig ligt. Denk bijvoorbeeld aan pesten, mishandeling, ruzie, seksueel geweld, discriminatie, of racisme. Speciaal voor dit soort moeilijke vraagstukken heeft College St. Paul vertrouwenspersonen.

De vertrouwenspersonen zijn mevrouw E. Baijer en de heren M. Schouman en A. van der Kraan. Ze zijn bereikbaar via school op 070-7002300.

De vertrouwenspersonen van Lucas Onderwijs (waar onze school onder valt) zijn de heer N. van der Perk en mevrouw J. te Raa. Contactpersoon voor de vertrouwenspersonen is mevrouw mr. M.A. Kors. U kunt mevrouw Kors bereiken op telefoonnummer 070-300 11 66 of via de mail: mkors@lucasonderwijs.nl.