pb-0061VOOR WIE

College St. Paul is een school voor leerlingen die moeite hebben met taal en/of rekenen, dyslexie of dyscalculie hebben, minder goed kunnen concentreren of extra (specialistische) aandacht nodig hebben. Ook zijn wij een school voor leerlingen die het lastig vinden om vrienden te maken.

Bij ons op school hebben alle leerling een eigen ontwikkelperspectiefplan (OPP), waarin begeleiding en hulp is opgenomen. Dit kan didactische hulp omvatten (ondersteuning bij rekenen en taal, begeleiding bij dyslexie of dyscalculie) en/of sociaal-emotionele hulp (bijvoorbeeld omgaan met problemen).

Op College St. Paul zitten leerlingen met maximaal 17 leerlingen in een klas. Elke klas heeft een eigen lokaal. De leerlingen komen hun mentor bij meerdere vakken tegen.

Heb jij LWOO? Leerlingen met LWOO zijn bij ons prima op hun plek.