pb-0061VOOR WIE

Op onze school krijgen leerlingen veel aandacht. Het eerste jaar volgen leerlingen meerdere lessen bij hun mentor. Heb je moeite met taal of rekenen, dyslexie of dyscalculie of kan je je minder goed concentreren, dan word je extra ondersteund door jouw mentor en docenten. Tijdens de mentorlessen wordt er veel aandacht gegeven aan onderwerpen als wie ben ik, groepvorming, pesten, social media en groepsdruk. In de mentorlessen in de onderbouw spelen sociale vaardigheden en studievaardigheden ook een belangrijke rol.

Bij ons op school hebben alle leerling een eigen ontwikkelperspectiefplan (OPP), waarin begeleiding en extra ondersteuning is opgenomen. Dit kan didactische hulp omvatten (ondersteuning bij rekenen en taal, begeleiding bij dyslexie of dyscalculie) en/of sociaal-emotionele hulp (bijvoorbeeld omgaan met problemen).

OP MAAT GEMAAKT ONTWIKKELPERSPECTIEFPLAN

Wij bieden onze leerlingen kleinere klassen, intensieve mentorbegeleiding, veel structuur en – waar nodig – extra begeleiding. Ieder kind is uniek en daarom werken we met op maat gemaakte ondersteuningsplannen. Naast ons gespecialiseerde en zeer betrokken onderwijsteam hebben wij een intensieve samenwerking met hulpverleners buiten school. We kunnen in principe iedereen een plek aanbieden, zolang een leerling met zijn gedrag niet anderen in hun ontwikkeling belemmert. In de brugklas heeft onze school plaats voor 85 leerlingen met het advies bbl, kbl of bbl/kbl met LWOO. Voor leerlingen met basisschooladvies kbl/tl of tl zijn er 17 plaatsen, eventueel ook zonder LWOO.